Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

EH-Palvelut Oy

Karstuntie 2 A 19, 08100 LOHJA

puh: 0503423879 Kotisivu: www.eh-palvelut.fi

Rekisteri on asiakas- ja toimittajarekisteri

2. Rekisteröidyt

- Asiakkaiden kontaktitiedot

- Yhteistyökumppaneiden kontaktitiedot

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

- Henkilötietoja käsitellään voimassa olevien asiakas- tai toimittajasuhteiden tai mahdollisten tulevien asiakas- tai toimittajasuhteiden perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

- Laskutus

- Työn suoritus

- Sähköinen ja muu viestintä

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

- Kontaktihenkilöiden nimet

- Kontaktiyritysten nimet

- Osoitetiedot

- Puhelinnumerot

- Sähköpostiosoitteet

- Laskutustiedot

- mahdollisesti ip-osoite

- asiakasnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä mikäli koet, että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (tietosuoja.fi), jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tiedot on kerätty suoraan asiakkaalta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa asiakas- tai toimittajarekisterin tietoja kolmansille osapuolille.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään niin kauan kuin asiakas- tai toimittajasuhteen hoitamiseksi ja palvelun tarjoamiseksi on tarpeellista.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät EH-Palvelut Oy:n henkilökunta

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin varmistamme, että sopimuskumppanimme toimii tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme luovuta henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan EH-Palvelut Oy ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn. Käytämme seuraavia suojatoimia tietojesi turvallisuuden varmistamiseksi.

- Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

- Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

- Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

- Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

- Koulutamme henkilökuntaamme käyttämään tietojasi voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.